۱۳۹۹ دوشنبه ۲۸ مهر
معرفي مديريت دانشجويي وفرهنگي

مهناز دیده ور

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

شماره تماس : 37210483-054

پست الکترونیکی : didevar.m@gmail.com

رزمه :   FA   


 شرح وظایف

 • نظارت برفعالیتهای خدمات مربوط به کمکها وتسهیلات  رفاهی دانشجویان 
 • تدوین وپیشنهاد اصول کملی برنامه های مربوط به کمکها وتسهبلات رفاهی دانشجویان با توجه به ضوابط ومقررات
 • تهیه وپیشنهاد دستور العملها وآیین نامه ها ی مربوز به امور دانشجوئی ونظارت برحسن اجرای آنها
 • تهیه طرحهای لازم به منظور ایجاد وتوسعه خوابکاههای دانشجویی ونظارت بر حسن اداره آنها
 • ابلاغ شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی وآشنا نمودن آنان با وظایف ومسئولیتهای پست سازمانی محوله
 • تهیه وتدوین خط مشی هائی در جهت راهنمائی دانشجویان به منظورحل معضلات ومشکلات اجتماعی فرهنگی، روانی وخانوادگی آنها
 • تنظیم برنامه غذائی دانشجویان با همگاری امور تغذیه ونظارت بر کمیت وکیفیت آنها
 • فراهم نمودن امکاناتی به منظور تشخیص استعدادها وتوانائیها ی دانشجویان وهدایت آنها در رشته های مختلف علمی،هنری،ورزشی وسایرفعالیتهای مشابه
 • پیگیری اعتبارات مورد نیاز برای رفع مشکلات دانشجویان
 • مراقبت در حسن اجرای مقررات انضباطی واتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه با رعایت با رعایت آئین نامه انضباطی دانشگاه
 • برقراری ارتباط با اداره وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان مشمول
 • نظارت براجرای آئین نامه هاودستور العملهای وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان وفارغ التحصیلان مشمول
 • نظارت بر جمع آوری آمار واطلاعات وتنظیم گزارشهای مربوط به فعالیتهای حوزه مدیریت دانشجویی واحد
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/24
تعداد بازدید:
392
Powered by DorsaPortal